Volgende coaching programma (online)

Start datum: 17 oktober 2020

 Volgende programma (in persoon):

Start datum: februari 2021 in Gent

Unleashing of Potential (in persoon)

Groep Coaching Programma 

Van Bewustwording tot Transformatie 

Voel je dat het tijd is om met je persoonlijk groei proces aan de slag te gaan? Klaar om diepere lagen binnen jezelf te verkennen? Tijdens dit coaching proces ga je stap voor stap door kern thema's. Gedurende een periode van 4 maanden zal je in Gent 8 verschillende groep modules en 2 individuele coaching sessies ervaren gevuld met tools om nieuwe vaardigheden in te oefenen. Jij gaat ervaren hoe je met meer zin en vol bewustzijn je leven in handen neemt. Het doel is dat jij je klaar voelt voor grote levensbeslissingen.

Voor wie is het Unleashing of Potential programma?

Deze pagina gaat over het in persoon Unleashing of Potential Coaching programma, het "vanuit je thuis" online programma is hier.

Je weet dat je gemaakt bent voor meer in dit leven. Je voelt aan dat er meer in je zit dan er nu uitkomt. Het is tijd voor een kantelmoment. Je wil grote beslissingen nemen maar er zitten twijfels, je wil dromen maar je voelt je daarin beperkt, je wil een leven leiden volgens wie je bent maar je vraag is hoe, je wil weten hoe je ten volle in je eigen kracht kan staan en vol energie het leven tegemoet kan gaan. Dit programma laat je dit ervaren zodat je inzicht krijgt in je proces en zodat je potentieel echt tot uiting komt.

Ons in persoon Unleashing of Potential Groepstraject is ideaal als je naar Gent kan komen en je wil graag de diepere, fysieke ervaringen meemaken. Ook spreiden we dit traject uit over meer tijd. De oefeningen in het echt laten ons toe om nog sterker te werken op het energetische and lichamelijke stuk. Het zijn telkens zeer diepgaande en verbindende sessies. Bij ons nieuwste "vanuit je thuis" online Groep Coaching programma ligt de focus meer op de integratie in je thuis omgeving en dagelijks leven. Deelnemers appreciëren dat de modules bekeken en gevolgd worden op hun tempo waardoor je bepaalde stukken zelfs beter kan verwerken. De wekelijkse groep check-ins zorgen dat je momentum sterk blijft, zorgt dat het persoonlijk blijft en zorgen echt voor de diepgang van de integratie. De kracht is dat de sessies korter op elkaar volgen. Met de fysieke ontmoetingsdag zorgen we dat de verbindingen die je maakt zich ook kunnen verder zetten in het echt. Prachtig om te zien hoe verbindend de 12 weken zijn. 

Inhoudelijk zijn beide programma's gelijklopend. De manier (in persoon of vanuit je thuis) waarop je het ervaart is een gevoelskeuze die bij jou ligt. En financieel komt het "van je thuis" programma wat beter uit. 

Wat is het doel van het Unleashing of Potential proces?

Je gaat doorheen een persoonlijk proces waarbij je naar de essentie gaat van wie je bent. Vaak zitten we met bepaalde vragen zoals “wat wil ik echt?”, “waarom stel ik deze beslissing uit?”, “waarom blijf ik in mijn werk of relatie vaststeken?” of “hoe begin ik de effecten van persoonlijke ontwikkeling te voelen?”. Dit traject is opgesteld op basis van het idee dat helderheid pas kan ontstaan als je durft de chaos te doorprikken en terug te gaan naar de essentie.

 

Het traject is stap voor stap opgebouwd. Via bewustzijn kan je ervaringen sterker beleven. Door het herkennen van weerstand ga je blokkades herkennen en nieuwe onderlagen ontdekken. Hoe bewuster je bent van je eigen proces, hoe beter je wordt in het loskoppelen van emotionele lading wanneer anderen je triggeren of irriteren. 

 

Geleidelijk aan zullen we in dit proces aan de slag gaan met de complexiteit van de rollen die we aannemen doorheen de verschillende situaties in ons leven. Een cruciaal onderdeel in dit alles is teruggaan naar het innerlijke kind in jezelf, waarin zowel onze speelsheid als onze kwetsbaarheid kan worden teruggevonden. Hoe verder we gaan in dit proces, hoe dichter je tot de expressie van je verlangens komt.

 

Zodra we aan de slag gaan met wat jij echt wil, dan gaan we ook aan de slag moeten gaan met communicatie van je grenzen (wat wil je niet en hoe communiceer je dat). 

 

Tegen het einde van het programma ga je met meer energie en helderheid naar levensbeslissingen kijken. Je gaat meer durf hebben om dromen waar te maken. Het doel van dit proces is om je de tools in handen te geven om met meer bewustzijn door het leven te gaan en je goed in je vel te voelen. Je gaat sterker naar je intuïtie kunnen luisteren, meer creativiteit losweken, beter kunnen verbinden met anderen en meer vertrouwen op jezelf. We sluiten af met een integratie van alles.

Deze pagina is enkel voor het In Persoon programma in Gent (voor online programma klik hier)

Schrijf je nu in voor meer info & een gesprek

Module 1:

Bewustzijn ontwikkelen, Intentie plaatsen en Energie in beweging zetten

De basis van zelfontwikkeling is bewustzijn van jezelf. In deze sessie kijken we naar alles wat gaande is in je leven en vatten het samen naar de essentiële eerste stap. Om het volledige zelfontwikkelingsproces aan te gaan heb je genoeg energie nodig. Daarom kijken we naar de vier dimensies die ons energie kunnen geven en ontnemen: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. Bewustwording van waar je energie op dit moment zit laat toe om de focus van je energie te heroriënteren. In deze sessie leer je de kracht van een intentie te plaatsen voor je proces van transformatie.

Module 2:

Weerstand herkennen en Leren leven vanuit acceptatie

Het herkennen van weerstand zorgt dat je leert inzien welke patronen er in je leven bestaan die je weerhouden van puur jezelf te zijn in je volledige kracht. Wanneer we weerstand ombuigen tot acceptatie kunnen we verandering in ons leven brengen die niet komt vanuit een plek van angst, waardoor veranderingen veel meer een gevoel van flow geven.

 

Acceptatie is de plek waar we leven in verbinding met anderen, vol creativiteit, open naar de wereld, met vertrouwen, in je intuïtieve kracht, vol speelsheid en openheid. Wanneer we in weerstand zijn dit verzet tegen wat is vraagt veel energie van ons, brengt conflict teweeg en veroorzaakt veel pijn. We gaan op verkenning van diepere angsten, patronen van verantwoording, overtuigingen van tekortkomingen, waar alles “juist” moet zijn en de onderlagen die frictie veroorzaken.

Module 3:

Diepere lagen in jezelf ontdekken via triggers in anderen (Spiegelen)

Als iemand anders ons triggert dan zegt dat meer over onszelf dan over de andere persoon. Er is een dieperliggende oorzaak waarom dit gedrag een bepaalde irritatie of trigger opwekt. Om deze diepere lagen bij jezelf te zien gebruiken we de spiegelmethode. Door inzicht te krijgen in de diepere onderlagen ga je de emotionele lading van een situatie kunnen ontladen en er op een heel andere manier mee omgaan. Elke trigger gaat een inzicht worden voor jezelf. Alles rondom jou wordt een bron voor groei en zelfinzicht.

Module 4:

Leren werken met je verschillende rollen

Elke situatie brengt bepaalde verwachtingen en normen met zich mee. Als mens leren we om ons aan te passen naargelang de situatie wat dan leidt tot een rol die we aannemen. Bewustwording rond deze rollen laat je toe om afstand te nemen van de identiteiten die je aanneemt, waardoor je dichter komt bij wie je bent in je kern. Vaak ontstaan bepaalde rollen vanuit diepe onderlagen in jezelf. Door bepaalde rollen in observatie te brengen ga je reacties en blinde vlekken beter begrijpen. Dit is een belangrijke stap om dichter bij je kern te komen van wie je bent.

Wil je zeker zijn van een plek?

Module 5:

Innerlijk kind

Het innerlijke kind is het deel van jezelf waar je kwetsbare zelf, je speelsheid, spontaniteit en creativiteit zit vervat. Doorheen ons leven leren we onze kwetsbare zelf te beschermen tegen alle potentiële manieren om gekwetst te worden en met pijn achter te blijven. Beschermingslagen ontstaan die ons weerhouden om volledig onszelf te zijn. Veel van ons dagelijks geluk zit in dit stuk. Tijdens deze sessie gaan we dieper in op de factoren in je verleden die je innerlijk kind hebben aangetast.

Module 6:

Communicatie over je grenzen, verlangens en angsten

Als je wil zijn wie je echt bent, dan moet je dat ook kunnen uitdrukken. Door de bewustwording van je diepere onderlagen ga je ook dichter komen tot je ware noden die je leven vreugde geven. Deze communicatie naar jezelf en naar anderen is essentieel. Een groot deel van deze sessie gaat over relaties.

 

Het kunnen uitdrukken van je grenzen is een geschenk naar de andere persoon, hierdoor gaat je omgeving weten wat jou gelukkig maakt. Als we dit niet kunnen uitdrukken dan wordt er heel veel energie gestoken in het maken van assumpties en verhaal. Als je spreekt over grenzen en verlangens dan kom je ook in aanraking met angsten. Deze bespreekbaar maken ontneemt de onderdrukking die schaamte creëert en maakt ruimte vrij voor een liefdevolle benadering.

Module 7:

Transformationele beslissingen nemen

Grote en kleine beslissingen nemen kan heel veel energie vragen, waardoor het veel van je geluk ontneemt. Wanneer we bewustzijn hebben gebracht in onze 4 dimensies, in onze onderlagen, in onze rollen die we aannemen of in onze emotionele lading naar anderen dan hebben we veel ruimte vrijgemaakt om een heldere beslissing te nemen. Wanneer we in onze kracht staan dan nemen we beslissingen die goed aanvoelen, die ontstaan vanuit een heldere intentie en die het beste zijn voor jezelf en je omgeving. Twijfel ontstaat wanneer we enkel beslissingen durven nemen vanuit ons hoofd, heel beredeneerd en doordacht. Transformationele beslissingen ontstaan wanneer deze in lijn liggen met wie we zijn. In deze sessie gaan we alle grote onderwerpen aan die tot dan toe nog niet behandeld zijn.

Module 8:

Ervaringsgericht leren en integreren

Een proces kan enkel goed afgerond worden als de cirkel rond is. Alle elementen worden in deze sessie aan elkaar gekoppeld via de experiential learning cycle. Het doel is dat je de verdere integratie van alle tools in je leven op je eigen kracht kan verder zetten. Deze sessie geeft je een laatste duw richting de scherpere intentie die je hebt neergezet. 

 

Er zal een slotceremonie worden georganiseerd om het einde van het traject te vieren.

Wanneer begint dit programma?

De onderstaande data zijn voorlopige data, we bekijken met alle deelnemers hoe hun schema eruit ziet. In de eerste sessie vragen we dat iedereen zijn agenda meeneemt om dit op elkaar af te stemmen. Als standaard dag nemen we zaterdag, maar mits onderlinge overeenstemming kan een andere dag uitgekozen worden. Alle sessies gaan door in Gent.

VOLGENDE PROGRAMMA:

Module 1: Zaterdag 20 juni

Module 2: Zondag 5 juli

Module 3: Zonday 12 juli

Module 4: Zaterdag 15 augustus

Module 5: Zaterdag 29 augustus

Module 6: Zaterdag 12 september

Module 7: Zaterdag 26 september

Module 8: Zaterdag 10 oktober

Unleashing of Potential Coaching Traject (online) start in oktober, op 12 weken ga je stap voor stap en op jouw eigen tempo door het proces, vanuit de comfort van je huis, met wekelijkse persoonlijke check-ins en een community van gelijkgestemden. Klik hier voor meer info.

Individuele coaching trajecten

Deze data worden onderling overeengestemd. Tijdens een kennismaking gesprek kunnen we dit regelen.

Kennismaking gesprekken

Met elke deelnemer hebben we vooraf een gesprek. Dit kan ofwel telefonisch of in persoon zijn. In dit gesprek kunnen we bekijken wat er mogelijk is op basis van jouw vragen en achtergond.

Wat is de volgende stap?

Stap 1: Laat je gegevens achter om meer informatie te krijgen

(Sla alle stappen over door gewoon te bellen +32491242989)

Stap 2: Je ontvangt een mail van ons met een voorstel voor een eerste gesprek

Stap 3: Samen bekijken we wat jouw noden zijn en wat bij jou zou passen

Hoeveel kost het programma?

De totale kostprijs van het groep coaching programma is 2500 euro (incl. BTW). Hierin zitten alle kosten zoals accommodatie, activiteiten, individuele & groep sessies en de coaches zelf.

Het individuele traject heeft verschillende opties, programma's. Tijdens een gesprek wordt dit in detail uitgelegd. Meer info over het online traject kan je hier vinden.

Groep vs. Individueel programma?

In een groep ga je andere oefeningen ervaren waarbij we vaak interactie momenten voorzien. Andere deelnemers gaan jou inzichten geven door hun observaties te delen. Andere personen die in de groep aanwezig zijn geven vaak triggers of projecties die goed zijn voor ons proces. Tijdens het proces ontstaat ook een diepgaande connectie die een extra motiverende factor geeft. 

Met het individuele programma kunnen we onze volledige focus leggen op aanpassing aan jouw exacte noden. Extra oefeningen worden afgestemd op jouw proces. We gaan dieper in persoonlijke ervaringen wanneer we op individuele basis werken.

Zowel het groepsproces als het individuele proces gaan je transformatie verder helpen. Beide programma's hebben hun meerwaarde.

Zin om onze coaching stijl te ervaren? Vul hieronder je gegevens in.
We bieden een gratis coaching sessie aan voor geïnteresseerden.

 

Lees wat anderen over ons zeggen

Ontvang onze welkom video, inzichten en evenementen

Unleashing of Potential is in je kracht gaan staan om een bewuster leven te leiden vol zin, overgave en energie.

Mail ons op info@unleashingofpotential.com

Bel Joris via +32491242989

©2020 created by Joris & Sanne. 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon